יום ב', יד’ בסיון תשע”ח
דף הבית דברים טובים בלוריא חטיבה צעירה בית תמר חטיבת אמצע ג-ד חטיבה עליונה ה-ו
הנהגת הורים מוסדית בית ספר בקהילה אלבום תמונות חדר מורים .

לוח חופשות תשע"ח לוח חופשות משרד החינוך תשע"ז לוח חופשות תשעה.docלוח החופשות תשעד.doc לוח חופשות לשנת הלימודים תשע"ג מאתר משרד החינוך